Privatlivspolitik

Nova Reklame er dataansvarlig for enhver behandling af persondata i virksomheden, uanset om behandlingen foretages manuelt eller i IT-baseret form.

Nova Reklames behandling af persondata udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, forordninger samt øvrige bestemmelser m.m.

Nova Reklames behandling af persondata er indarbejdet i og understøtter dermed de daglige funktioner og arbejdsrutiner i virksomheden på en kvalificeret, sikker og økonomisk måde.

Behandlingen af persondata skal udføres på en retmæssig og korrekt måde, således:

  • at indsamlede og registrerede persondata har et legitimt formål og er relevante i forhold til formålet samt begrænset til hvad formålet fordrer.
  • at registrerede og lagrede persondata er ajourførte i forhold til at kunne behandles korrekt og pålideligt, både manuelt og i IT-baseret form.
  • at indsamlede, registrerede og lagrede persondata beskyttes mod uvedkommende adgang, ulovlig behandling, hændeligt tab og misbrug mm.
  • at virksomhedens persondata ikke videresendes i modstrid med formålet og kun kan udføres i overensstemmelse med gældende godkendelser og aftaler herom.
  • at registrerede og lagrede persondata slettes når de er uaktuelle i forhold til formålet eller fejlagtigt registreret eller lagret samt hvor der er fastsat bestemmelser og retningslinjer for sletning heraf.

Som kunde hos Nova Reklame indsamles, også via www.nova-reklame.dk, og registreres alene de oplysninger, inkl. persondata, som er nødvendige og relevante for udførelse af aftalte produktleverancer, herunder oplysninger om bestillinger, produkter, leveringsforhold og fakturerings- og betalingsoplysninger.

Nova Reklame behandler alene de registrerede oplysninger, inkl. persondata, til håndtering og udførelse af aftalte kundeleverancer, ligesom at der ikke videregives oplysninger herom til tredjemand udover til ikke personhenførbare statistiske og markedsføringsmæssige formål og med mindre bestemmelser i lovgivning mm. fastsætter andet.

Kundeoplysninger, som ikke har været aktive i 3 år skal slettes.

Ved tilgang (login) til Nova Reklames hjemmeside, www.nova-reklame.dk, accepteres samtidig at der bruges cookies til sikring af korrekt adgang og identifikation af brugeren samt til statistiske formål. Brugen af cookies kan til enhver tid afvises af en bruger.

Ved tilgang til Nova Reklames hjemmeside kan foretages tilmelding til modtagelse af Nova Reklames nyhedsbrev, inkl. oplysning om navn og mailadresse. Tilmeldingen til nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes af en bruger.

En registreret person hos Nova Reklame har ret til:

  • indsigt i egne persondata efter skriftlig anmodning til virksomheden.
  • ret til at få ajourført og berigtiget egne persondata.
  • ret til at slettet egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
  • ret til at tilbagekalde et givet samtykke til videre behandling af egne persondata med mindre andre bestemmelser mm. er gældende.
  • ret til at klage til Datatilsynet om Nova Reklames behandling af persondata.

Nova Reklame har i tilslutning til persondatapolitikken fastsat interne procedurer og retningslinier for personalets adgang til behandling af og beskyttelse af persondata, såvel i manuel som IT-baseret form.

Kommentarer og spørgsmål til Nova Reklames persondatapolitik kan rettes til:
salg@nova-reklame.dk.

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.   Læs mere

Scroll til toppen